شاهین بوشهر با گلزنی محمد محبی فوتبالیست اهل طلحه بخش بوشکان با حساب یک بر صفر از سد تیم خونه به خونه گذشت. لازم به ذکر است که محبی خواهرزاده داریوش رحیمیان راد شهردار بوشکان است.