بوشکان نیوز: با توجه به نزدیک شدن به فصل زیبای بهار و اهمیت ‏وجود گل های فصلی برای زیبا سازی منظر شهری، شهرداری بوشکان در راستای ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین شهروندان و همچنین زیباتر شدن هر چه ‏بهتر جلوه شهری برای پذیرایی از مهمانان نوروزی، ‏اقدام به کاشت انواع گل های فصلی بهاری کرده است.‏