بوشکان نیوز: صبح امروز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر و هیئت همراه از طرح های درحال اجرای شهر بوشکان بازدید بعمل آورد.

دکتر عوض پور بهمراه سایر مسئولین مربوطه ابتدا از طرح های آبیاری تحت فشار اجرا شده در مزارع کشاورزی شهر بوشکان بازدید نمود و سپس از طرح در حال اجرای بلوار و میدان خلیج فارس این شهر بازدید بعمل آورد در این بازدیدها میزان پیشرفت این پروژه ها مورد بررسی قرار گرفت.