تیزر یک دقیقه ای زیبای زیر، گوشه ای از مستند کوتاه شش دقیقه ای در خصوص معرفی کوچک ترین شهر ایران بنام شهر کلمه است که به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر کلمه و با کارگردانی علی اکبر فولادی و تصویربرداری حسین نظری و گویندگی عبدالله ماندگار تولید شده است.