بوشکان نیوز: شهید سرهنگ خلبان مسعود خاجوی از تیره قره میرشاملو طایفه فارسیمدان روستای پشت پر بخش ارم به عنوان خلبان بالگرد امداد رسانی در استان چهارمحال و بختیاری مشغول انجام وظیفه بود که بر اثر سقوط بالگرد به شهادت رسید.

شهیدان سرهنگ خلبان مسعود خاجوی، استوار فنی علی اشرفی و سروان علی ودعی از کادر پروازی هوانیروز اصفهان، ۱۳اسفند برای انجام عملیات امدادرسانی به یک مادر باردار در مناطق دشوار دهدلی اردل با یک بالگرد ۲۱۴در حال عزیمت بودند، که در شهرستان کیار حدفاصل روستای خراجی و سرتشنیز شهرکرد به همراه دو تکنسین اورژانس به شهادت رسیدند.

شهید علی ودعی پس از تشییع در قطعه «وداع یک» گلستان شهدا اصفهان به خاک سپرده شد؛ پیکر پاک شهیدان مسعود خاجوی و علی اشرفی برای خاکسپاری به شیراز و تبریز منتقل شدند.

شهید سرهنگ خلبان مسعود خاجوی از تیره قره میرشاملو طایفه فارسیمدان روستای پشت پر بخش ارم می باشد و به همین مناسبت روز یکشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۴ تا ۱۶ مراسم این شهید بزرگوار در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) روستای پشت پر بخش ارم برگزار می گردد.

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621665932746_52159_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621672339413_24357_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621678121339_45780_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621684371094_64583_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621690153472_68428_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621696246674_95426_PhotoT.JPG

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/12/16/3260305_456.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621708787403_58652_PhotoT.JPG

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/12/16/3260303_193.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621655776018_55285_PhotoT.JPG

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/12/16/3260301_157.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621726288080_75818_PhotoT.JPG

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/12/16/3260292_958.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/12/16/3260291_888.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621743007575_51997_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621748789403_33719_PhotoT.JPG

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/12/16/3260289_308.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621760352152_83169_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621766602538_86736_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621773321504_62312_PhotoT.JPG

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/12/16/3260287_474.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621783947340_66452_PhotoT.JPG

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/12/16/3260286_499.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/12/16/3260284_711.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/12/16/3260283_794.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/12/16/3260281_652.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/12/16/3260280_754.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/12/16/3260269_400.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621824426878_41326_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621829895948_55463_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/12/16/13971216000338636875621835677407_80435_PhotoT.JPG