بوشکان نیوز: عروس دامادی از بخش بوشکان، جشن ازدواج خود را با کاشت نهال به جشن زندگی تبدیل کردند.

همزمان با مراسم روز درختکاری یک زوج از بخش بوشکان بخشی از مراسم پیوند خود را به کاشت یک نهال اختصاص دادند. قربانی کردن گوسفند در جشن عروسی یک رسم نسبتاً متداول در بخش بوشکان است اما این زوج خوشفکر و نیک سرشت ترجیح دادند به جای کشتن حیوان، زندگی خود را با زندگی بخشیدن به یک موجود زنده آغاز کنند.