http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/03/05/13920305000273_PhotoA.jpgبه گزارش بوشکان نیوز، منصور حقیقت‌ پور در گفتگو با نسیم افزود: کمیته، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در استان فارس در نظر دارند از لحاظ اجتماعی، سیاسی و امنیتی موضوعات را بررسی خواهند کرد.

حقیقت پور در ادامه بیان کرد: شورای عالی امنیت پذیرفته است که استان فارس تا مرز خلیج فارس کشیده شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: کمیته کمیسیون امنیت ملی وسیاست به سرپرستی حقیقت پور اواخر روزهای هفته جاری به استان فارس سفر می کنند.

وی افزود: برخی از شهرها و روستاهای استان بوشهر با تصویب شورای عالی امنیت به شهرستان لامرد استان فارس ملحق خواهند شد.

نماینده اردبیل درحالی این موضوع را مطرح کرده که طی ماه های اخیر بحث بر سر طرح الحاق قسمتی از استان هرمزگان به فارس بوده است.