بوشکان نیوز: حضور گردشگران و مسافران نوروزی در عید نوروز امسال در شهر بوشکان در مقایسه با سالیان گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

شهر بوشکان در عید امسال بهترین آب و هوا و طبیعت زیبا را دارد و در کنار همه اینها تدارکات مناسب شهرداری بوشکان از جمله ارائه امکانات مناسب رفاهی و گردشگری برای مسافران و زیباسازی فضای شهری باعث افزایش تعداد سفرهای نوروزی به این شهر شده است.