به گزارش بوشکان نیوز به نقل از ایرنا؛ عبدالحسین ناصری در نشست کمیته برون بخشی بیماریهای مشترک انسان و دام این شهرستان افزود: تهیه پنیر محلی بویژه از عشایر که در شرایط غیر بهداشتی فرآوری می شود، یکی از عمده ترین راه های انتقال تب مالت است.

ناصری اضافه کرد: این نشست به منظور اتخاذ تصمیم هایی برای پیشگیری از بیماری تب مالت دراین شهرستان تشکیل شده است.

رییس شبکه دامپزشکی دیلم گفت: تب مالت به عنوان یکی از مهم ترین بیماری های مشترک انسان و دام محسوب شده و این بیماری همواره از دو بعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه قرار می گیرد.

دکتر علی انگالی نژاد افزود: تماس مستقیم با بافت های حیوان آلوده نظیر خون ،ترشحات رحمی و ترشحات جنین سقط شده و به صورت غیرمستقیم از راه مصرف شیرخام و فرآورده های لبنی آلوده بویژه پنیر تازه ، خامه ، سرشیر و کره از راه های انتقال این بیماری به انسان است.

وی افزود: خودداری از مصرف شیر غیرپاستوریزه، پنیر و سایر لبنیات وگوشت های تایید نشده،استفاده از وسایل محافظتی بدن مانند دستکش، محافظ چشم، پیش بند هنگام تماس با حیوانات یا گوشت و سایر محصولات و همچنین واکسیناسیون دامها از مهمترین راههای پیشگیری از تب مالت است.

کارشناس مسوول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت ودرمان دیلم در زمینه توزیع اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت مطالبی بیان کرد.

در این نشست مصوباتی برای پیشگیری از بروز تب مالت در شهرستان دیلم مصوب شد.

بازدید مشترک شبکه بهداشت و دامپزشکی از لبنیات فروشی ها و سوپرمارکت های عرضه کننده پنیرمحلی، لکه گیری واکسیناسیون دامهای روستاییان و اولویت قرار دادن آموزشی تب مالت ازسوی بهورزان و رابطان بهداشتی و مکاتبه با مطب های خصوصی در باره موارد بیماری و علائم مشکوک از مهم ترین آنها بود.