بوشکان نیوز: در ساعت ۲۰ دهم فروردین ماه سال ۱۳۹۸، دومین جشنواره نوروزی شهر بوشکان با استقبال بی نظیر مردم در محل پارک بزرگ شهر بوشکان برگزار شد.

این کلیپ تصویری زیبا را در ذیل مشاهده کنید:

تهیه شده در شهرداری و شورای اسلامی شهر بوشکان
تصویر و تدوین: سیدکریم موسوی