بوشکان نیوز: به مناسبت ۱۳ فروردین روز آشتی با طبیعت، انجمن حمایت از کوه سیاه بوشکان اقدام به توزیع کیسه های زباله و تراکت های آموزشی در خروجی شهر بوشکان میان شهروندان و مسافران نوروزی کرد.

  • منبع خبر : به روایت تصاویر؛