بوشکان نیوز: به منظور مبارزه با ملخ صحرایی، قسمت هایی از شهر بوشکان در روز هفدهم فروردین ماه سمپاشی می شود.

مناطق مورد نظر جهت سمپاشی عمدتاً در ورودی شهر بوشکان می باشند و در همین راستا شورای اسلامی شهر از مردم خواسته است تا از چرای دام، زنبور عسل و چیدن گیاهان در این مناطق مذکور اجتناب شود.

روابط عمومی شهرداری و شواری اسلامی شهر بوشکان نیز اعلام کرد که بعلت انجام عملیات سمپاشی در پارک بزرگ شهر بوشکان از تاریخ هفدهم فروردین ماه به مدت سه روز ورود به پارک ممنوع خواهد بود.