توضیحات یکی از فرماندهان الحشد الشعبی در مورد حضور این سازمان در خوزستان