بوشکان نیوز: این حادثه که عصر امروز حدود ساعت ۱۵:۳۰ رخ داده است،خوشبختانه خسارت جانی بر جای نگذاشته است.

دلیل اصلی این حادثه سرعت زیاد و عدم کنترل خودرو پراید بوده است.در این سانحه اورژانس جاده ای کلمه سریع در محل حادثه حضور یافته بود.
آسیو ـ ساسان صالحی