بوشکان نیوز: شهردار بوشکان در جریان تقدیر از کارگران شهرداری بوشکان بر دست یکی از کارگران جلوی چشم جمع زیادی از معلمان و شورای اسلامی شهر و کارگران شرکت کننده در این جشن بوسه زد.

داریوش رحیمیان راد هنگام این حرکت نمادین میکروفون به دست گرفت و گفت که با افتخار این کار را می کند و این حرکت هرگز نخواهد توانست زحمات شبانه روزی این عزیزان را جبران کند.

شهردار بوشکان با این اقدام در هفته کارگر به صورت ویژه از کارگران شهرداری تقدیر کرد.