بوشکان نیوز: به مناسبت هفته زمین پاک انجمن حمایت از طبیعت کوه سیاه بوشکان باهمکاری پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بخش بوشکان،دهیاری وشورای اسلامی روستای خون و فعالان محیط زیست پارک جنگلی گردنه خاکو را از زباله پاکسازی نمودند.