به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان بوشهر، اکبر منصوری نسب اظهار داشت: بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی افزایش هیئت علمی، افزایش رشته‌های مورد نیاز استان، بروز رسانی تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی، طرح‌های پژوهشی فناورانه، افزایش تعداد دانشجو، سابقه فعالیت و فضای آموزشی و اداری و رفاهی توسط اداره کل نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان بوشهر را حائز ارتقا دانست.