سید محمدرضا هاشمی‌فرد در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: همواره حضور حداکثری مردم نتیجه کار بهتر می کند چراکه ایران دارای نظام مردم سالاری دینی است.

وی بیان کرد: این نظام مردم سالاری ترکیب دین و مردم است که این مهم پدیدار کننده قدرت جدیدی در جهان شده است.

هاشمی در ارتباط با وضعیت جمنا در بوشهر نیز گفت: این جبهه اکنون شورای ۲۵ نفره استانی آن در بوشهر تشکیل شده و در ۹ شهرستان نیز شورای ۱۵ نفره آن فعال شده است.

دبیر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) در استان بوشهر اظهار داشت: برای دهمین شهرستان باقیمانده در استان نیز فرایند پایانی تشکیل این شورا در حال انجام است.

ویژگی کاندید های انتخاباتی از دیدگاه جمنا

هاشمی در ارتباط با ویژگی کاندید های انتخاباتی از دیدگاه جمنا نیز گفت: پاکدستی، توانمندی، سختکوشی، قدرت انتقال پیام مردم و اقبال عمومی از مهم ترین ویژگی های کاندید های مدنظر این جبهه است.

دبیر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) در استان بوشهر افزود: برگزاری میتینگ‌ها و نشست‌ها در شهرستان‌ها با مردم از جمله راهکارهای در پیش گرفته شده برای معرفی هر چه بیشتر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در استان بوشهر است.

هاشمی تاکید کرد: جمنا کار موسمی و فصلی ندارد بلکه در قالب های کوتاه، میان و بلند مدت برنامه ریزی می کند.

عمده نگاه جمنا فرهنگی است

دبیر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) در استان بوشهر ادامه داد: عمده نگاه جمنا فرهنگی است که لابه لای آن کارهای سیاسی و اجتماعی نیز دنبال می شود.

هاشمی افزود: در این ارتباط باید برای انتخابات مجلس در اسفنده ماه اتحاد و هم افزایی نیروهای ولایی و انقلابی تقویت و ساماندهی مناسبی در این حوزه صورت گیرد.

دبیر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) در استان بوشهر عنوان کرد: در جمنا ۲۲ قشر تعریف شده که این قشرها در سایه خود هزاران نفر از مردم را در بر می گیرد.

هاشمی تاکید کرد: رضایت خداوند و صلاح و مصلحت مردم از اصل های مهم و راهبردی جمنا است و فعالان این جبهه باید در این راستا اهتمام جدی داشته باشند.