به گزارش بوشکان نیوز؛ حسین هاشم زاده در گفت وگو با ایرنا، افزود: گازرسانی به شهر تنگ ارم که از مصوبات دور سوم سفرهای استانی هیات دولت سابق به استان بوشهر است مطالعات آن انجام گرفته ولی هیچ گونه کار اجرایی انجام نشده است.

وی اضافه کرد: گاز از نیازهای اساسی و مهم جامعه است و در این منطقه نیز وجود مناطق کوهستانی با زمستان هایی سرد و مشکلات ایاب و ذهاب و رساندن سیلندر گاز به مردم ضرورت گازرسانی را دوچندان کرده است.

بخشدار ارم اضافه کرد: مطالعه و تعریض و برطرف کردن نقاط حادثه خیز جاده نمازگاه – دهرود – بوشکان و ارتقای راه فرعی به جاده اصلی پروژه مهم دیگری بود که در برنامه سفر دور سوم هایت دولت به استان بوشهر مصوب شد.

هاشم زاده گفت: این جاده کوهستانی کم عرض با نقاط زیاد حادثه خیز غیر استاندارد راه اصلی و مهم این بخش است که نقاط مختلف بخش ارم را به جاده فارس – بوشهر، مرکز شهرستان و از سمت دیگر به بخش بوشکان وصل می کند.

وی بیان کرد: این طرح مهم و حیاتی که به دلیل تخصیص نیافتن اعبتار در حد مطالعه مانده است در صورت اجراو بهره برداری، نقشی مهم و اساسی در زندگی مردم منطقه، توسعه و آبادانی و پیشرفت این بخش پهناور و بزرگ دارد.

بخشدار ارم اضافه کرد:این بخش با وجود آب و هوای مناسب و دشت های حاصلخیز از لحاظ توسعه بخش کشاورزی و دامداری و به تبع آن اشتغال جوانان دارای ظرفیت ها و استعدادهای فوق العاده ای است، تکمیل و اجرای این طرح ها تاثیر بسزایی در روند زندگی مردم منطقه خواهد داشت.

هاشم زاده با اشاره به ظرفیت های گردشگری و سرمایه گذاری در این منطقه گفت: وجود آثار باستانی و میراثی فراوان و با ارزش در این منطقه نشان دهنده اقبال و توجه بزرگان و گذشتگان به این منطقه راهبردی است.

وی ادامه داد: اهمیت و ارزش اجرا و تکیمل این چنین طرح های عمرانی نه تنها برای مردم منطقه است بلکه از این لحاظ که باعث رونق و توسعه بخش های مختلف سرمایه گذاری و تجاری مرتبط با تولیدات کشاورزی و دامپروری و ارتباط بیشتر و آسانتر با این منطقه استراتژیک می شود، تاثیرات منطقه ای و ملی خواهد داشت.

بخشدار ارم گفت: همچنین طرح آبرسانی یکی دیگر از مصوبات مهم سفرهای استانی هیات دولت سابق است که به دلیل حیاتی بودن آن برای دو بخش ارم و بوشکان در دست اجراست.

هاشم زاده اظهارکرد: در این زمینه مطالعات خط انتقال آب از سد نرگسی در بخش بالاده استان فارس آغاز شده که مرحله شناخت آن به پایان رسیده و هم اکنون فاز یک این پروژه از سوی شرکت ˈپارس فراز بندˈ در دست مطالعه است.

وی ادامه داد: با توجه به مشکل جدی این دو بخش در زمینه آب شرب اجرا و تکمیل این طرح بسیار ضروری است.

هاشم زاده گفت: از آنجایی که این پروژه زمان و هزینه بر است احداث سد تنگ ارم به منظور راه کوتاه مدت تامین آب منطقه در دست اجراست که لازم است مطالعه خط انتقال و دستگاه تصفیه آب به طور جدی لحاظ شود تا به طور همزمان با مرحله آبگیری سد، امکان انتقال سریع آب امکان پذیر شود.