بوشکان نیوز: خانواده مرحوم محمدرضا خلیق طی پیامی از مردم بخش های بوشکان و ارم و عشایر به جهت برگزاری مراسم بزرگداشت آن مرحوم تشکر و قدردانی کردند.

متن پیام به شرح ذیل است: