بوشکان نیوز: در راستای مبارزه با ملخ صحرایی سمپاشی در منطقه بوشکان با همکاری شورای اسلامی و شهرداری بوشکان و دهیاری شلدان و امامزاده و همچنین با همکاری جهاد کشاورزی بوشکان، در مکان مرتع قلعه مهار در ۳۰ کیلومتری بوشکان انجام شد.