به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، وضعیت بد جوی و گرد و خاک و باد شدید موجب شد تا سه پرواز به مقصد فرودگاه عسلویه لغو شود.

پرواز شماره ۶۹۲۷ کاسپین از اصفهان به عسلویه، پرواز شماره ۱۰۱۸ ماهان از تهران به عسلویه و پرواز شماره ۸۲۲ آسمان از تهران به عسلویه به دلیل شرایط بد آب و هوایی و گرد و خاک شدید در فرودگاه عسلویه لغو شد.