به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی عصر پنجشنبه در این آئین گفت: از روزگار قدیم اصول اخلاقی، علمی وحکمی را در قالب افسانه و قصه می‌گنجاندند.

حمید زارعی افزود: افسانه ها و قصه‌ها آیینه تمام نمای سنت‌ها و رفتارها در طول تاریخند.

وی اضافه کرد: تلاش‌ها و پژوهش‌های ناهید جهازی در امر افسانه‌ها کاری سترگ و قابل اعتنا و تقدیر است.

مسئول انجمن فرهنگ و هنر مهر ماندستان پارس نیز بیان کرد: افسانه ها نمودار مهمی از میراث فرهنگی یک قوم و ملت هستند.

غلامرضا قربانی مقدم ادامه داد: کوشش خالصانه بانو جهازی در حوزه افسانه‌ها و نهادها در تقویت ارزش های فرهنگی ایران زمین موثر است.

هادی اخلاقی نیز اظهار کرد: آیین ها ریشه در باورهای دینی دارند و کارکردهای مختلفی داشته که یکی از مهم ترین آنها آیین های گذر است.

نویسنده و محقق خورموجی افزود: افسانه ها تاریخی به در ازنای تاریخ بشریت دارند و بازتاب دهنده امیال و آرزوهای جوامع هستند.

وی تصریح کرد: جهازی باتمرکز بر روی افسانه ها آثاری باارزش در موضوع افسانه ها و آیین ها خلق کرده است.

روان شناس خورموجی نیز یادآورشد: در این اثر مراحل مختلف گذار در افسانه ها و آیین های ایرانی شرح داده شده و در چندین افسانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

ابراهیم شاکری مطلق اضافه کرد: نویسنده کاربرد آیین ها را به خوبی بررسی و فهرست مطالب به مخاطب ساختار ذهنی را می دهد.

نویسنده کتاب آیین هاو نمادهای تشرف و رازورزی در افسانه های ایرانی نیز گفت: تشرف مهم ترین عنصر در افسانه هاست که تاکنون در افسانه های ایرانی به آن پرداخته نشده است.

ناهید جهازی خاطر نشان کرد: افسانه ها و قصه‌ها با اسطوره‌ها زاده شده‌اند و هرگز رنگ کهنگی به خود نمی‌گیرند.