به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، عبدالحسن رفیعی‌پور عصر دوشنبه با حضور در اداره جهاد کشاورزی شهرستان و دیدار با کارکنان و مسئول واحدهای مختلف جهاد کشاورزی و تشکر از تلاش و زحمات آنها اظهار داشت: بخش کشاورزی و دامداری تأثیر بسیار زیادی در ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان داشته است.

وی اضافه کرد: جهاد کشاورزی نقش بی بدیلی در رونق تولید دارد و بایستی با آگاهی بخشی و ارتقا سطح دانش بهره برداران نقش خود را به بهترین نحو ایفا کرده و موجب افزایش عملکرد و درآمد بهره برداران بخش کشاورزی شود.

فرماندار تنگستان، تکریم ارباب رجوع و تسریع در انجام کارهای مراجعین را از وظایف اصلی کارکنان ادارات برشمرد و اضافه کرد: کارمند و کارشناس یک اداره بایستی با رعایت قانون و در کمال احترام کار ارباب رجوع را انجام دهد.