بوشکان نیوز: دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای ارتباط مستقیم جامعه علمی و دانشگاهی و سایر اقشار ملت با وی و همچنین پاسخگویی به مخاطبان و متقاضیان ، آدرس پست الکترونیک خود را اعلام کرد.

به گزارش مهر، متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس الکترونیک minister@msrt.ir  پیشنهادها و  نظرات خود را با وزیر علوم در میان بگذارند.