به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، علی حسن‌پور بیان کرد: تصویر منتشر شده از کودک آزاری در فضای مجازی نشان می‌دهد کودکی در حین دست کاری قفل صندوق خیریه‌ای در شهر آبدان توسط شخصی مورد ایراد ضرب و جرح قرار می‌گیرد.

وی افزود: دادستان شهرستان دیر پس از مشاهده این واقعه دستور تشکیل پرونده در این مورد و احضار شخص ضارب به دادستانی را صادر کرد.

دادستان بوشهر با بیان اینکه پرونده اکنون در مرحله تحقیقات است اضافه کرد: اقدام شخص ضارب ربطی به مأمور بودن شهرداری آبدان نداشته و اقدام وی بر حسب وظیفه سازمانی نبوده بلکه به عنوان یک شهروند عادی بوده است.

وی با اشاره به اینکه شخص ضارب باید پاسخگوی رفتار خود نسبت به کودکی که مورد ضرب و جرح قرار گرفته باشد تاکید کرد: هنوز ماهیت این واقعه مشخص نشده که پس پایان تحقیقات اطلاع‌رسانی می‌شود.