به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، جابر مظفری زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر استفاده از پساب اظهار داشت: استفاده از فاضلاب تصفیه شده به عنوان یک منبع تأمین آب به مدت چندین دهه در مناطق مختلف دنیا از جمله تگزاس شناخته شده است.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل استفاده از فاضلاب تصفیه شده یکی از مهمترین راهبردها برای برآورد نیازهای آبی تگزاس تا سال ۲۰۶۰ درنظرگرفته شده است.

مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر افزود: طبق برآوردها در سال ۱۹۹۹ در ایالت تگزاس حدود ۷۳ هزار هکتار با فاضلاب تصفیه شده آبیاری می شده است که این رقم در سال ۲۰۰۲ به ۲۱۰ هزار هکتار رسیده است.

تجارب موفق استفاده از پساب

مظفری زاده اضافه کرد: در ایران نیز تجارب موفقی از استفاده از پساب تصفیه شده در استان‌های خراسان رضوی، تهران، اصفهان و یزد به ویژه در حوزه‌های کشاورزی، فضای سبز و صنعت وجود دارد.

مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر خاطرنشان کرد: حجم ورودی به ایستگاه تصفیه خانه فاضلاب بوشهر ۳۸ هزار مترمکعب در روز برآورد می‌شود که خروجی آن دارای EC میانگین سه هزار و ۳۸۶ است.

وی با اشاره به برنامه ریزی بلند مدت جهت استفاده از آب خاکستری در استان بوشهر گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده و پس از اتصال شبکه فاصلاب شهرهای عالیشهر و چغادک به این تصفیه خانه در افق ۱۴۰۵، حجم ورودی به بیش از ۶۶ هزار مترمکعب در روز خواهد رسید.

مظفری زاده افزود: حجم پساب ارسالی به تصفیه خانه فوق در افق ۱۴۰۵ به رقم قابل توجه ۲۳ میلیون مترمکعب در سال افزایش خواهد یافت.

مظفری زاده خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود تا افق ۱۴۲۰ از پساب تصفیه شده در تغذیه آبخوان، تأمین بخشی از حقابه های کشاورزی تنگستان، تأمین آب فضای سبز شهرهای بوشهر، عالیشهر و چغادک و همچنین مصارف صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر بیان کرد: با توجه به استانداردهای ملی، در حال حاضر امکان استفاده از این پساب در فضای سبز شهری وجود نداشته و می‌بایست جهت استفاده آن، مدول دوم تصفیه خانه احداث شود.

مظفری زاده یادآور شد: در حال حاضر کسری مخزن سالانه آبخوان‌های استان بوشهر حدود ۳۰ میلیون مترمکعب و پساب موجود در شهر بوشهر به تنهایی حدود ۱۲ میلیون مترمکعب است.

وی افزود: این پساب که بدون استفاده در حاشیه عالیشهر و نهایتاً به سمت دریا رها می‌شود، با سرمایه گذاری اندک و مدیریت بهینه پتانسیل عظیمی را برای استفاده در طرح‌های احیا و تعادل بخشی آبخوان‌ها و توسعه پایدار استان دارد.

وی گفت: طرح مطالعات استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر با هدف ساماندهی وضعیت پساب خروجی از این تصفیه خانه و ارائه راهکارهای استفاده بهینه از آن در حال انجام است.