بوشکان نیوز: معرفی سریع چهارمین گزینه وزارت ورزش و جوانان که کمتر از یک ساعت  پس از رای عدم اعتماد به نصرالله سجادی صورت پذیرفت در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است و شاید در تاریخ یکصد ساله پارلمانتاریسم در ایران نیز کم سابقه باشد.

البته سابقه داشته است که پس از رای عدم اعتماد به یک وزیر پیشنهادی یا رای موافق به استیضاح یک وزیر، فرد موصوف به سرعت به مقامی دیگر منصوب شده باشد اما اولا جنبه سمبلیک داشته ثانیا  شامل معرفی سریع گزینه بعدی و در همان روز نبوده است.( هاشمی رفسنجانی پس از رای عدم اعتماد به مرحوم محسن نوربخش برای وزارت اقتصاد او را به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری منصوب کرد؛ معاونتی صوری که پیش تر وجود نداشت. خاتمی نیز پس از استیضاح عبدالله نوری در پایان خرداد ماه ۱۳۷۷ او را به معاونت توسعه سیاسی گماشت که این معاونت هم   قبل تر وجود نداشت. احمدی نژاد نیز پس از رای موافق به استیضاح وزیر راه و ترابری خود حمید بهبهانی را مشاور امور حمل و نقل کرد که باز یک عنوان نوظهور بود.)

 

به گزارش عصرایران، موضوع اما این بار بر سر معرفی سریع وزیر پیشنهادی بعدی آن هم چهارمین گزینه بدون فوت وقت است که در تحلیل و چرایی آن می توان  این نکات را مطرح کرد:

 

۱- دغدغه های حسن روحانی در دو حوزه دیپلماسی و اقتصاد فراتر و وسیع تر از آن است که خود را درگیر چالش با مجلس بر سر وزارت ورزش کند. به بیان دیگر این “سرعت” را باید ناشی از آن “وسعت” دانست.

 

 

 فارغ از این که رادیکال ها به عمد یا به سهو این بازی را راه انداخته باشند یا نه  رییس جمهور نمی خواهد در نفس گیر ترین برهه مذاکرات هسته ای خود را گرفتار مخمصه ورزش کند. نگاه روحانی و هوش و حواس او به مذاکرات پیش رو در ژنو است و ۲۹ آبان و توافقی که می تواند بیش از ۲۰ میلیارد دلار از سرمایه های ملی در بانک های آسیایی را آزاد کند و به اقتصاد ملی تکانی بدهد و در گزارش ۱۰۰ روزه که قرار است آذر ارایه کند به مثابه مهم ترین دستاورد از آن یاد کند. اگر برخی بر آن سرند روحانی نگاه از ژنو برگیرد و به سئول(مقر وزارت ورزش) معطوف شود او زیرکی به خرج داده و گویا فهرست یکایک استادان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران را در جیب دارد تا به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش معرفی کند!

 

۲- معرفی پیاپی چهره های متنوع و متعدد دانشگاهی برای وزارت ورزش می تواند به این معنی باشد که دولت خود را مستظهر(پشتگرم) به داشگاهیان می داند و هر بار می تواند یک چهره تازه معرفی کند.

۳- رد مکرر وزیران پیشنهادی همچنین می تواند به مثابه مصداقی برای توضیح موانع پیش روی دولت تدبیر و امید نیز به کار آید. از این رو عجیب نیست که گره به ابرو نیندازد و هم چنان از گزارش ۱۰۰ روزه – دو هفته دیگر- سخن بگوید.