بوشکان نیوز: مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان بوشهر بهمراه معاون و رییس اداره راهداری دشتستان و همچنین شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بوشکان و شورای اسلامی روستای شاه پسرمرد پس از بازدید از راه ارتباطی بوشکان ـ تنگ رود، بررسی های لازم را جهت بهسازی این مسیر بعمل آوردند.