بوشکان نیوز: عصر امروز شهردار بوشکان ضمن بازدید از نحوه پیشرفت پروژه بلوار و میدان خلیج فارس، نکات لازم را به کارکنان این پروژه گوشزد کرد.

لازم به ذکر است که علیرغم مشکلات و موانع موجود، این پروژه از پیشرفت کاملاً خوبی برخوردار بوده است.