بوشکان نیوز: در روز عاشورای حسینی از صبح و با حضور مردم در کنار بارگاه امامزاده محمد شهر بوشکان آغاز شد و تمامی عزاداران با نظم و ترتیب خاصی در برگزاری هر چه باشکوهتر آن با هم متحد و یکدل بودند. حاضران در این آیین سپس با زنجیر زدن و سینه زدن و عبور از خیابان های اصلی، با صدای یا حسین(ع) راهی خیابان جنب مسجد رسول اکرم شدند. در این خیابان فرش هایی برای نشستن مردم از قبل تدارک داده شده بود و عزاداران به پای سخنرانی و روضه حجت الاسلام غنی زاده  نشستند. سپس به اقامه نماز جماعت پرداختند و بین مردم غذا توزیع گردید.

SAM_1789 SAM_1829 SAM_1835 SAM_1837 SAM_1841 SAM_1842 SAM_1844 SAM_1845 SAM_1846 SAM_1863 SAM_1866 SAM_1874 SAM_1878 SAM_1880 SAM_1900 SAM_1902 SAM_1905 SAM_1907 SAM_1915 SAM_1922 SAM_1926 SAM_1930 SAM_1932 SAM_1937 SAM_1939 SAM_1942 SAM_1951 SAM_1962 SAM_1968 SAM_1973 SAM_1984 SAM_1994 SAM_1995 SAM_2000 SAM_2013 SAM_2015 SAM_2017 SAM_2018 SAM_2023 SAM_2024 SAM_2028 SAM_2035 SAM_2046 SAM_2047 SAM_2048 SAM_2049 SAM_2050 SAM_2053 SAM_2058 SAM_2067