بوشکان نیوز: با حضور بخشدار بوشکان و دیگر مسئولین بخش و شهر بوشکان، مراسم جشن عاطفه ها در مدرسه شهید آیت شهر بوشکان برگزار شد.