بوشکان نیوز: مراسم معارفه روسای مراکز جهاد کشاورزی بوشکان و فاریاب در محل دفتر بخشداری بوشکان برگزار شد.

بر این اساس مهندس حمید هاشمپور از مرکز جهاد کشاورزی فاریاب به بوشکان و مهندس یعقوب مغانی از مرکز جهاد کشاورزی بوشکان به فاریاب جابجا شدند.