بوشکان نیوز: فرماندار دشتستان و هیئت همراه با حضور در شهر بوشکان از پروژه های در حال اجرای این شهر بازدید کردند.

از جمله این پروژه ها پیاده رو سازی خیابان خلیق و کانال کشی خیابان امامزاده بود. همچنین فرماندار دشتستان و سایر مسئولین با همراهی شهردار و اعضای شورای اسلامی از شهرک پردیس شهر بوشکان بازدید کردند و فرماندار و مسئولین از نزدیک در جریان کمبود امکانات این شهرک نظیر آب، برق و آسفالت قرار گرفتند که قول همکاری و مساعدت لازم را در این زمینه به شهردار و شورای اسلامی دادند.

در ادامه فرماندار دشتستان و هیئت همراه با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت شهری، کلنگ شروع عملیات اجرایی پانسیون پزشکان این مرکز را به زمین زدند.