بوشکان نیوز: نوحه‌هایی که در مراسم عزاداری خوانده می‌شود باید با حرکات دست و پا همخوانی داشته باشد از این رو افراد مجرب، حلقه‌هایی درونی دسته‌های سینه‌زنی را تشکیل داده که شکلی منحصر به فرد دارد و بیشتر از اشعار غزل در آنها استفاده می‌شود، لذا اشعار نوحه نیز باید بر اساس دستگاه چهارگاه باشد. در پایان مراسم عزاداران دستها را در کمر هم قفل می کنند و ذکر (قل یا حسین) را تکرار می کنند و در زمانی خاص با ریتمی سریع و با التهاب شروع به سینه زنی می کنند مراسم پایانی سینه زنی به یزله معروف است

به گزارش ایسنا، در این مراسم از سه نوع ساز سنج، دمام و بوق استفاده می شود که در ابتدای مراسم نواخته می شود.

عکس :محمد صالحی نیا