بوشکان نیوز: دیوید بکام اسطوره انگلیسی با اعضای تیم ملی فوتبال برزیل در میامی آمریکا دیدار کرد.

سلسائو برای برگزاری دو دیدار دوستانه مقابل هندوراس و شیلی به میامی آمریکا سفر کرده و تصاویری از دیدار بکام با بازیکنان برزیلی منتشر شده است.

به گزارش فارس؛ نیمار در گذشته هم زمانی که در دوران ابتدای فوتبالش قرار داشت با بکام عکس گرفته بود.