خانواده‌های عراقی هر ساله از زائرین حسینی از کشورهای مختلف پذیرایی می‌کنند. خانه‌های روستایی طریق العلما مسیر اصلی نجف به کربلا و نجف و تمام نقاط مسیر عبور زائرین با پخت غذا و آماده سازی فضای استراحت به استقبال زائرین می‌روند .