شکایت فراکسیون زنان از سازمان برنامه و بودجه برای عدم افزایش حقوق سربازان/ گام چهارم کاهش تعهدات برجامی در دستور کار/ نخستین کنفرانس بین المللی یک جانبه گرایی و حقوق بین الملل/ چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات «شبنم نعمت‌زاده» و… از جمله گزیده اخبار سیاسی ایسنا در روز دوشنبه، بیست و نهم مهر ماه ۱۳۹۸ است.