بوشکان نیوز: عاشورا شورانگیز ترین و بزرگترین حماسه تاریخ بشری است که احساسات میلیون ها انسان را برانگیخته و از مرزهای جغرافیایی و اعتقادی نیز در گذشته است و شگفت و تعجب از اینکه قداست خویش را در میان سایر ادیان نیز حفظ کرده و در اینجا نهضت حسینی توسعه یافته «کل ارض کربلا» گویا همه جهان زمین کربلاست.
ارزش و اعتبار و عظمت شخصیت دلربای امام حسین (ع) و نهضت آن بزرگوار امروز همه را تحت تاثیر قرار داده، به طوری که نه تنها دوستان و پیروانش، بلکه بیگانگان هم در مقابل نام با شکوه و خواستنی او سر تعظیم فرود می آورند و قیام مقدس کربلا را با احترام و تکریم یاد می کنند، آن هم نه در برهه ای از زمان، بلکه هر چه از تاریخ وقوع آن می گذرد بر عظمتش افزوده می شود به طوری که بسیاری ازکشورها به ایمان این امام همام اعتراف کرده اند.

 

این مراسم که از دیر باز در کلمه مرسوم بوده و از بانیان اصلی آن مرحوم حسین امیری می باشد.در ظهر عاشورا و پس از خواندن روضه حضرت سیدالشهداء با نمایش اسب (ذوالجناح)،گهواره حضرت علی اصغر، قرآن خوانی،علم به نشانه تنها علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس،تابوت امام حسین (ع)واسیران قیام عاشورا با نوحه خوانی سید هاشم اسپویی وارد میدان امام حسین (عاشورا)می شوند.

از برگزارکنندگان این تعزیه می توان از افرادی چون غلامرضا لیرکی،ریحان سلیمانی،حاجی دانا،علی داد احمدی و ابوالحسن ملاکی نام برد.پس از این تعزیه،مردم به سینه زنی می پردازند.

آقایان امیر احمدی،مجتبی زارعی و سید هاشم اسپویی از نوحه خوانان قدیمی این مراسم هستند.

 

گزارش: آسیو- محمد ماندگار عکاس: ساسان صالحی