خسرو عمرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه ابلاغی ۳۰۰ هکتار گلخانه باید امسال در استان بوشهر ایجاد شود که تاکنون ۵۵ هکتار آن انجام‌شده است.

وی با اشاره به اینکه تولید سالانه گلخانه‌ها در استان بوشهر به ازای هر هکتار ۲۲۰ تا ۲۵۰ تن است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود سالانه ۵۰ هزار تن محصول و یک میلیارد اصله نشاء سبزی و صیفی گلخانه‌ای در این استان تولید شود.

عمرانی گفت: توسعه گلخانه‌ها از سیاست‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر است که با تلاش‌های انجام‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۵ هکتار گلخانه در این استان احداث‌شده است.

وی بیان کرد: با توجه به ظرفیت موجود در این استان در بخش کشت گلخانه‌ای تا پایان سال گذشته ۳۰۲ هکتار گلخانه در استان بوشهر انجام‌شده است.

صدور مجوز ۷۴ آب‌شیرین‌کن

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: ادامه حیات گلخانه‌ها وابسته به آب‌شیرین‌کن‌هاست که بر این اساس از سال ۱۳۹۶ تا نیمه نخست امسال با همکاری شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان بوشهر ۷۴ مجوز آب‌شیرین‌کن صادر و مورداستفاده قرارگرفته است.

وی تصریح کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده تلاش می‌شود مجوز ۵۰ آب‌شیرین‌کن جدید برای استان بوشهر گرفته شود اما تا زمانی که این مجوزها گرفته نشود مشکل تأمین آب در این بخش وجود دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه بالای احداث گلخانه و محدودیت کمی و کیفی منابع آب امکان فعالیت برای سرمایه‌گذار این به این بخش ورود کردند فراهم نیست و تنها کشاورزان موجود در استان می‌توانند در این بخش اقدام کنند.