بوشکان نیوز: جلسه شورای اسلامی شهر بوشکان با حضور اعضای شورای اسلامی و جانشین فرمانده پاسگاه انتظامی و فرمانده پایگاه امام علی النقی(ع) بوشکان در محل دفتر شورای اسلامی برگزار شد.

پس از شنیدن اظهار نظر هر یک از حاضرین و بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مختلف تصمیماتی اتخاذ گردید که از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده بشرح ذیل می باشند:

با توجه به اینکه شهر بوشکان بعنوان شهری مهاجر پذیر می باشد و طبعاً همه نوع اقشار مختلف مردم به این شهر در حال رفت و آمد هستند لذا لازم است که اطلاع رسانی مناسبی برای آگاهسازی مردم این شهر درخصوص اقدامات مشکوک و اقدام به موقع ساکنین صورت گیرد تا از بروز هرگونه صدمات مالی و برهم زدن امنیت این شهر پیشگیری شود.

مقرر گردید که اقدامات لازم درخصوص نصب دوربین های مداربسته در سطح شهر صورت پذیرد و شورای اسلامی و شهرداری و پاسگاه نیروی انتظامی و پایگاه مقاومت بسیج  تعامل مناسبی با همدیگر داشته باشند.