به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، غلامرضا جعفری ظهر سه‌شنبه در مجمع انتخابات هیئت ورزش‌های روستایی و بازهای بومی و محلی استان بوشهر اظهار داشت: آموزش، بیمه ورزشی جامعه روستایی و ترغیب فعالیت ورزش برای بانوان روستایی و تجهیز خانه‌های ورزش روستایی از تأکیدات فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی است.

وی تصریح کرد: استان بوشهر یکی از خاستگاه ورزش بومی و محلی جنوب کشور است که برنامه‌های انجام‌شده در سال گذشته در قالب برنامه بومی و محلی و نشاط اجتماعی در روستاهای این استان و هیئت را متمایز می‌کند.

جعفری افزود: برای معرفی بازی‌های بومی و محلی بیش از هزار و ۱۰۰ نوع بازی در قالب ۳۰۰ صفحه تهیه که ۳۴۰ بازی‌های بومی و محلی در قالب ‌هزار صفحه در کتاب اطلس بازی‌های بومی و محلی در سمینار بین‌المللی که در قزاقستان برگزار شد با حضور نماینده یونسکو برای معرفی به کشورهای جهان رونمایی شد.

مجمع انتخابات هیئت ورزش‌های روستایی و بازهای بومی و محلی استان بوشهر ظهر سه‌شنبه با حضور رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی، مدیرکل ورزش و جوانان، اعضای مجمع برگزار شد که سعید اسماعیلی رئیس پیشین هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی استان در سمت خود ابقا شد.