بوشکان نیوز: شهرداری و شورای اسلامی شهر بوشکان تعدادی رایانه به مدرسه اهدا کرد.

به گزارش بوشکان نیوز؛ برای برگزاری کلاس های مدارس در شهر بوشکان موانع و مشکلات فراوانی وجود داشت که از یکی از مهمترین مشکلات، کمبود امکانات بود. به همین دلیل شهرداری و شورای اسلامی شهر بوشکان اقدام به تهیه تعدادی رایانه و اهدای آن به مدرسه دبیرستان پسرانه شهر بوشکان نمود تا کمک شایانی در جهت رفع موانع برگزاری کلاس های مدارس شهر بوشکان نماید.