بوشکان نیوز: به گزارش ایرنا، خانم «فیضا چیغدم» مجری برنامه های شبکه تلویزیونی دولتی ترکیه روز گذشته با حجاب اسلامی در این شبکه تلویزیونی حاضر شد.

حضور خانم چیغدم با حجاب اسلامی در بخش خبری شبکه «تی.آر.تی.ترک» در رسانه‌های روز یکشنبه ترکیه بازتاب گسترده ای داشت.

اولین مجری محجبه در تلویزیون ترکیه

خانم چیغدم اولین بانوی محجبه است که در شبکه تلویزیونی «تی.آر.تی» به اجرای برنامه پرداخت.

چند نفر از نمایندگان زن حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه نیز به تازگی با حجاب اسلامی در مجلس ملی ترکیه حضور یافتند.