مصطفی قایدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری برنامه‌های متنوع در حوزه کشاورزی استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: طی سال جاری بیش از ۵۰۰ نفر بهره‌بردار بخش کشاورزی استان بوشهر آموزش دیده‌اند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اینکه از این افراد تاکنون ۲۸۲ نفر گواهینامه پایان دوره آموزشی دریافت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: این آموزش‌ها با حجم هزار و ۱۷۲ نفر روز ارائه شده است.

وی بیان کرد: این آموزش‌ها در زمینه سرویس و نگهداری تراکتور، مبارزه باملخ صحرایی، اثربخشی و نگهددار ی پروژههای آبخیزداری ، هویتگذاری دام، کشت گلخانهای،آموزش زنبورداری ، آمارگیری زنبورستانهای استان و بیمه محصولات اجرا شده است.

قایدی افزود: گواهینامه‌های آموزشی صادره از جمله مدارکی است که در اخذ تسهیلات بانکی بهره برداران نقش بسیار موثری دارد.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی تحت وب با موضوعات مختلف بخش کشاورزی ویژه مسئولان پهنه های تولیدی مراکز جهاد کشاورزی اضافه کرد: این دوره‌های آموزشی قش بسیار مهمی در توانمندسازی فعالان این حوزه خواهد داشت.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر  افزود: افرادی که به عنوان کارشناس معین از طریق مدیریت هماهنگی ترویج برای شرکت در دوره معرفی می‌شوند، در پایان دوره، گواهی دریافت می‌کنند.