اکثر نقاط کشور بارانی شد

طبق پیش بینی کارشناس هواشناسی امروز اکثر نقاط کشور شاهد بارش باران هستیم که در ارتفاعات به صورت برف خواهد بود و این سامانه از فردا به سمت شرق کشور می‌رود.