صلح نیوز: این منبع نزدیک به محمود احمدی نژاد در مورد آخرین وضعیت دانشگاه ایرانیان به ما گفت: کارهای بنیادی و لجستیکی این دانشگاه در حال انجام است و اگر کار به همین روال پیش برود از اول بهمن فعالیت دانشگاه به طور رسمی آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس اطلاعی که من دارم قرار است شخص آقای احمدی نژاد هم به عنوان رییس دانشگاه ایرانیان و هم به عنوان استاد دانشگاه در این دانشگاه به تدریس و فعالیت بپردازد.

این منبع آگاه تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی آقای احمدی نژاد بسط و جهانی کردن دانشگاه ایرانیان است در صورتیکه اسباب این کار فراهم شود احداث شعبه در کشورهای مختلف و علی الخصوص در الویت نخست کشور ونزوئلا در دستور کار خواهد بود.

وی در خاتمه با اشاره به برخی بداخلاقی ها نسبت به راه اندازی دانشگاه ایرانیان خاطر نشان کرد: آقای احمدی نژاد بنا دارند در برابر همه این بداخلاقی ها سکوت کنند چرا ملت بهترین داور خواهند بود.
منبع: صلح نیوز