بوشکان نیوز: یکی از عوامل رشد و ارتقای خدمات شهری وابسته به تعدد بانک ها در سطح شهر می باشد. شهر آبپخش نیز با داشتن هفت بانک متعدد از این قائله مستثنی نیست. امادر این بین اکثر بانک ها اقدام به بازسازی و جلوه دادن به نمای ساختمان خود جهت رضایت مردم کرده اند، این در حالی است که فقط بانک ملت آبپخش در این ماجرا مظلوم واقع شده است.

بانک ملت از چند سال پیش در آبپخش آغاز بکار کرد، ولی متاسفانه تا بهحال  چه از نظر ساختمان و بعضی امکانات از مظلومیت خاصی در شهر برخوردار بوده است.


حال نیز با خبر شدیم  چند وقتی است که بانک ملت شعبه آبپخش از حالت شعبه خارج شده و تقریبا حالت نمایندگی را دارد و کسانی که خواستار تسهیلات بانک می باشند باید به شعبه برازجان مراجعه کنند.

علی برنس رییس جدید بانک ملت شعبه آبپخش در خصوص این موضوع گفت:  طبق سیاست های بانک  و کمبود بودجه مالی این عمل صورت گرفته شده است.

جالب اینجاست وقتی که به بانک مراجعه کردیم بیش از یک کارمند مشغول به کار نبود که وی در جواب گفت: از وقتی که اختیارات ما کمتر شده کارمندان نیز به یک کارمند کاهش یافته است.در این رابطه مشتریانی که در بانک حاضر بودند، خیلی از امکانات بانک خود شاکی بودند و خواستار پیگیری این مسئله شدند.

حال باید از مسولین مربوطه که بانی این اقدام بوده اند پرسید چگونه یک کارمند ساده می تواند به این همه تقاضای مراجعین جواب دهد. گذشته از این، مراجعین تا کی باید در صف انتظار بایستند تا نوبت آنها برسد؟ آیا این بی احترامی به مردم نیست؟

چرا باید بانکی که روزانه مراجع کننده زیادی را در خود می بیند اقدام به چنین کارهایی کند و چرا باید این قانون شامل شعبه ای باشد که حداقل جمعیت شهر آن به بیست هزار نفر می رسد؟!


امیدواریم مسئولان ذیربط هرچه زودتر نسبت به رفع این مشکل که مردم را سردرگم کرده اقدام کرده و نسبت به بهبود وضعیت فعلی بانک و افزایش کارمندان اقدام نمایند تا مردم شهر بیشتر از این از نظر صرفه جویی در وقت و استفاده از تسهیلات بانک متضرر نشوند.

مرجع: گام نیوز