بوشکان نیوز: شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۱۲ و ۳۶ دقیقه و ۲۵ ثانیه روز سه شنبه ۲۸ آبان ماه رخداد این زلزله را ثبت کردند.

به گزارش ایسنا، مختصات کانون زلزله، ۲۸٫۵۶ درجه عرض شمالی و ۵۱٫۴۹ درجه طول شرقی گزارش شده است.