بوشکان نیوز: در سرمقاله این روزنامه آمریکایی آمده است: آمریکا و اسراییل عمیق ترین شکاف را در۳۰ سال گذشته روابطشان تجربه می کنند که بدیهی است عاملی جز ایران خالق آن نیست.

این شکاف عمیق، سرفصل دیگری در روابط پیوسته پرسنگلاخ و مسموم ˈ اوباما ˈ با ˈ نتانیاهوˈ است و این موضوع حکایت از عمق واگرایی میان منافع ملی آمریکا و اسرائیل دارد.

همه اهتمام آمریکای بیزار از جنگ این است که به توافقی با ایران برسد که به حکم آن پیشرفت ایران به سمت ساخت سلاح اتمی متوقف شود و بالطبع در ازای آن، پاره ای از تحریم ها هم کاهش یابد.

همه امید اوباما نیز این است که چنین توافقی در این هفته عینیت پیدا کند.

اگر در جریان شش ماه مذاکرات بتوان به توافقی استوار و پایدار رسید، بدیهی است که این مشکل خود بخود منتفی خواهد بود.

به نوشته واشنگتن پست، وحشت اسرائیل از آن است که غرب با ایران توافق کند که به موجب آن بخش اعظم زیرساخت های هسته ای ایران ولو به صورت موقت، سالم و دست نخورده باقی بماند.

اما چنانچه توافقی نهایی در کار نباشد و رژیم تحریم ها هم به هم بریزد- که وحشت اسرائیل هم این است که اینگونه خواهد شد- در آن صورت ایران به فعالیت هسته ای ادامه خواهد داد و اقتصادش هم احیا خواهد شد.

سخن اسرائیل این است که ایران تا زمانی که با یک مصالحه کامل موافقت نکرده، باید رژیم تحریم ها همچنان حفظ شود چرا که این تحریم ها کمربند ایمنی در مقابل ایران است.

واشنگتن پست افزود: آمریکا به صراحت ایرادهای نتانیاهو به یک توافق موقت با ایران را رد کرده است و کنگره هم به نظر نمی رسد به لابی های(فشارهای) اسرائیل برای تصویب تحریم های بیشترعلیه ایران تا قبل از نشست ژنو توجه داشته باشد.

به گزارش ایرنا، نتانیاهو باید عاقل باشد و قبول کند که توافق موقت انجام خواهد شد، خواه او راضی باشد، خواه نباشد.